Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 23 november 2022

2022-11-29 15:08

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 29 november 2022. Anslaget tas ner den 21 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen