Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 25 april 2022

2022-04-26 11:46

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 26 april 2022. Anslaget tas ner den 18 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen