Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 25 april 2023

2023-04-25 11:41

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 25 april 2023. Anslaget tas ner den 17 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen