Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 25 augusti 2022

2022-09-08 10:33

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 8 september 2022. Anslaget tas ner den 30 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen