Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 30-31 mars 2022

2022-04-04 16:12

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 4 april 2022. Anslaget tas ner den 26 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen