Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 oktober 2021

2021-10-14 13:51

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 14 oktober 2021. Anslaget tas ner den 5 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen