Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 oktober 2022

2022-10-17 10:58

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 17 oktober 2022. Anslaget tas ner den 8 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen