Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 december 2021

2022-01-31 12:25

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 29 december. Anslaget tas ner den 20 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen