Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2021

2021-09-06 13:04

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 6 september 2021. Anslaget tas ner den 28 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen