Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 mars 2023

2023-03-31 08:03

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 30 mars och anslagits den 31 mars 2023. Anslaget tas ner den 24 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen