Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 10 februari 2023

2023-02-10 10:06

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 10 februari 2023. Anslaget tas ner den 6 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen