Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 11 november 2021

2021-11-22 10:49

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 22 november 2021. Anslaget tas ner den 14 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen