Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 13 januari 2022

2022-01-19 16:20

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 19 januari 2022. Anslaget tas ner den 10 februari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen