Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 16 februari 2022

2022-02-24 08:49

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 24 februari 2022. Anslaget tas ner den 18 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen