Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 17 augusti 2021

2021-08-27 09:53

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 27 augusti 2021. Anslaget tas ner den 20 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen