Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 17 mars 2022

2022-03-31 08:18

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 31 mars 2022. Anslaget tas ner den 22 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen