Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 17 mars 2023

2023-03-29 16:18

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 29 mars 2023. Anslaget tas ner den 20 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen