Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 2 mars 2022

2022-03-04 08:27

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 4 mars 2022. Anslaget tas ner den 28 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen