Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 3 maj 2023

2023-05-11 14:26

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 11 maj 2023. Anslaget tas ner den 2 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen