Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 5 maj 2022

2022-05-13 13:47

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 13 maj 2022. Anslaget tas ner den 7 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen