Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 8 september 2021

2021-09-16 13:49

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 16 september 2021. Anslaget tas ner den 8 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen