Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 9 december 2021

2021-12-17 11:55

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 17 december 2021. Anslaget tas ner den 10 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand.


Tillbaka till toppen