Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021

2021-10-05 16:08

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 5 oktober 2021. Anslaget tas ner den 27 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen