Protokoll från Kostnämnden 3 februari 2023

2023-02-22 08:34

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 22 februari 2023. Anslaget tas ner den 16 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen