Protokoll från Kostnämnden Örnsköldsvik 19 maj 2022

2022-06-08 08:32

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Örnsköldsvik har justerats den 31 maj och anslagits den 8 juni 2022. Anslaget tas ner den 30 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen