Protokoll från Kostnämnden Örnsköldsvik 23 september 2021

2021-10-08 09:57

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Örnsköldsvik har justerats och anslagits den 8 oktober 2021. Anslaget tas ner den 1 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen