Protokoll från Kostnämnden Örnsköldsvik 24 februari 2022

2022-03-02 08:08

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Örnsköldsvik har justerats och anslagits den 2 mars 2022. Anslaget tas ner den 24 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen