Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 13 maj 2022

2022-05-30 08:56

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 30 maj 2022. Anslaget tas ner den 21 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen