Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 24 november 2021

2021-12-06 13:33

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 6 december 2021. Anslaget tas ner den 28 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen