Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 30 september 2021

2021-10-15 12:38

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 15 oktober 2021. Anslaget tas ner den 8 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen