Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 4 februari 2022

2022-02-23 16:43

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 23 februari 2022. Anslaget tas ner den 17 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen