Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022

2022-05-20 12:53

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 20 maj 2022. Anslaget tas ner den 13 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen