Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 16 december 2022

2022-12-22 14:36

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 22 december 2022. Anslaget tas ner den 13 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen