Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 16 juni 2021

2021-06-29 08:12

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats den 28 juni och anslagits den 29 juni 2021. Anslaget tas ner den 21 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen