Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 16 juni 2022

2022-07-06 11:14

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 6 juli 2022. Anslaget tas ner den 28 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen