Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 19 januari 2022

2022-01-25 16:01

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 25 januari 2022. Anslaget tas ner den 16 februari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen