Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 22 november 2022

2022-11-29 16:07

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 29 november 2022. Anslaget tas ner den 21 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen