Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 24 augusti 2021

2021-09-02 14:09

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 2 september 2021. Anslaget tas ner den 24 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen