Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 25 augusti 2022

2022-09-07 08:24

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 7 september 2022. Anslaget tas ner den 29 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen