Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 25 november 2021

2021-12-06 12:18

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 6 december 2021. Anslaget tas ner den 28 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen