Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 31 mars 2022

2022-04-14 14:36

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 14 april 2022. Anslaget tas ner den 6 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen