Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2022

2022-10-13 14:00

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 13 oktober 2022. Anslaget tas ner den 4 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen