Protokoll från Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 10 november 2022

2022-11-24 08:29

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats den 23 november och anslagits den 24 november 2022. Anslaget tas ner den 16 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen