Protokoll från Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 28 september 2022

2022-10-06 08:26

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 6 oktober 2022. Anslaget tas ner den 28 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen