Protokoll från Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 9 december 2022

2022-12-19 10:19

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 19 december 2022. Anslaget tas ner den 10 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen