Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 11 november 2022

2022-11-24 16:13

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 24 november 2022. Anslaget tas ner den 16 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen