Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 16 september 2021

2021-09-29 08:46

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 29 september 2021. Anslaget tas ner den 21 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen