Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 16 september 2022

2022-09-27 11:18

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 27 september 2022. Anslaget tas ner den 19 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen