Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 17 februari 2022

2022-02-25 15:40

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 25 februari 2022. Anslaget tas ner den 21 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen