Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 17 juni 2021

2021-06-28 08:55

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 28 juni 2021. Anslaget tas ner den 20 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen